+
Πληροφορίες

Η προστασία της εργασίας προάγει την ψυχική υγεία των εργαζομένων

Η προστασία της εργασίας προάγει την ψυχική υγεία των εργαζομένων

Όπως όλοι γνωρίζουμε, σε κάθε εργασία είναι απαραίτητο να προστατεύονται οι εργαζόμενοι από τους κινδύνους που απορρέουν από το εργασιακό περιβάλλον για την προώθηση και διατήρηση του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας και υγείας. Στο σημερινό άρθρο, θα εξηγήσουμε πώς η προστασία της εργασίας προάγει την ασφάλεια και την ψυχική υγεία των εργαζομένων. Θα εγκαταλείψουν εδώ να ξέρουν πώς να προστατεύουν αποτελεσματικά τους υπαλλήλους για να προωθήσουν σωματική, πνευματική και κοινωνική ευημερία.

Περιεχόμενο

  • 1 Πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων
  • 2 Σημασία της προστασίας των εργαζομένων
  • 3 Ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία

Πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων

Η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων μπορεί να οριστεί ως η πειθαρχία που επιδιώκει την προώθηση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων εφαρμόζοντας ένα σύνολο δραστηριοτήτων και μέτρων για την αποφυγή ή τη μείωση των κινδύνων ή των κινδύνων που προκύπτουν από την εργασία, είναι εργατικά ατυχήματα, ασθένειες ή τραυματισμοί.

Κάθε συμβεβλημένη εταιρεία ή ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να συμμορφώνεται με τον νόμο για την πρόληψη του εργατικού κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους. Υπάρχουν πολλοί και πολύ σημαντικοί κίνδυνοι που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, γι 'αυτό πρέπει αξιολογεί, λαμβάνει υπόψη και αποτρέπει καθένα από αυτά. Η πρόληψη των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών αποτελεί τον κύριο στόχο της διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να λάβουμε μέτρα συλλογική και ατομική προστασία που μας επιτρέπουν να εκτελούμε κάθε εργασία με ασφαλή τρόπο.

Σημασία της προστασίας των εργαζομένων

Πολλά τμήματα του σώματος πιθανόν να χρειάζονται προστασία, γι 'αυτό και στην αγορά υπάρχουν διαφορετικά είδη προστατευτικού εξοπλισμού για εργαζόμενους (ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός ή EPIS) από γάντια για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των χεριών, προστατευτικά βοηθήματα ακοής όπως ωτοασπίδες και ωτασπίδες για την προστασία των αυτιών από θόρυβο, προστατευτικά ματιών όπως προστατευτικά γυαλιά και οθόνες συγκόλλησης για την προστασία των ματιών, εξοπλισμός αναπνευστικής προστασίας όπως μάσκες ή μάσκες για την εξασφάλιση της προστασίας από αναπνοή στον εξοπλισμό προστασία ύψους για κάθετη εργασία και σε ύψη όπως είναι οι ιμάντες ασφαλείας ή οι σωληνώσεις.

Κάθε προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που πρέπει να προστατευθούν και ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον εργασίας. Επιπλέον, ο εξοπλισμός πρέπει να προσαρμοστεί απόλυτα στον εργαζόμενο που ανταποκρίνεται στην ασφάλεια και την υγεία του.

Η υιοθέτηση ορθών προληπτικών πρακτικών με τη σωστή χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας είναι ουσιαστικής σημασίας για κάθε εργαζόμενο να ασκεί με ασφάλεια το έργο του χωρίς να υποστεί επαγγελματικό ατύχημα ή ασθένεια. Αυτό προάγει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια

Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία είναι ένα σχετικό θέμα που επηρεάζει τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζομένους. Ο καθορισμός των απαραίτητων μέσων και εξοπλισμού για την αξιόπιστη εκτέλεση μιας εργασίας είναι το δικαίωμα του εργαζομένου και η ευθύνη του ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τους κινδύνους σε κάθε θέση εργασίας για να αποφύγετε κάθε είδους επαγγελματικά ατυχήματα και να μειώσετε τις επαγγελματικές ασθένειες κατά την εργασία.

Από την άλλη πλευρά, Η εργασία σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον προάγει τη γενική σωματική, πνευματική και συναισθηματική ευημερία του εργαζομένου. Η σωματική ευεξία συνδέεται άμεσα με την ψυχική υγεία των ατόμων όταν περνάμε από καταστάσεις ένταση, άγχος ή άγχος Το σώμα μας υποφέρει τις συνέπειες. Στη συνέχεια, ο νους εξασθενεί και επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος Για παράδειγμα, οι συνέπειες της εργασίας σε δυσμενές εργασιακό περιβάλλον, με προβλήματα με τους ανώτερους ή συναδέλφους ή με υπερβολική έκθεση σε θόρυβο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επηρεάζουν την απόδοση της εργασίας και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων είναι οι εξής: ενεργές παύσεις από καιρό σε καιρό, την πραγματοποίηση τον αθλητισμό και τη σωματική άσκησητο ξέρουν πώς να τρώνετο σπάσει, μεταξύ άλλων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες όχι μόνο βελτιώνουν τη γενική υγεία του εργαζομένου, αλλά και παρέχουν μια αίσθηση ευημερίας.

Όπως μπορείτε να δείτε, η σωστή προσαρμογή στον ίδιο χώρο όλων των παραγόντων που βελτιώνουν τη γενική ευημερία του εργαζομένου μαζί με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη μιας ευνοϊκό περιβάλλον εργασίας που προλαμβάνει τους κινδύνους και προάγει την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Judit Restrudis, συντάκτης της Comerç Turró, ειδικοί στην προστασία της εργασίας και την υγεία κατά την εργασία.