+
Πληροφορίες

Τι θα πάει ο ψυχολόγος; Ρόλοι του ψυχολόγου

Τι θα πάει ο ψυχολόγος; Ρόλοι του ψυχολόγου

Βίντεο για τα χαρτιά του ψυχολόγου

Ενημερωτικό βίντεο σχετικά με το τι θα μας δώσει και τι θα βρούμε όταν θα κάνουμε μια ψυχολογική διαβούλευση και ποια είναι τα ρόλους του ψυχολόγου. Πώς να βρείτε έναν καλό ψυχολόγο.

Ποια είναι η θεραπευτική διαδικασία;