+
Σχόλια

Διαπροσωπική νευροβιολογία: ο ολοκληρωμένος εγκέφαλός μας

Διαπροσωπική νευροβιολογία: ο ολοκληρωμένος εγκέφαλός μας

Διαπροσωπική Νευροβιολογία

Η διαπροσωπική νευροβιολογία είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για τη φύση της ψυχικής ζωής που αναπτύχθηκε από τον Daniel Siegel. Η Διαπροσωπική Νευροβιολογία χρησιμοποιεί κλινικά στοιχεία για την υποστήριξη του συνεχή ανάπτυξη του εγκεφάλου ως θεμέλιο ενός υγιούς μυαλού.

Περιεχόμενο

  • 1 Θεωρία της Διαπροσωπικής Νευροβιολογίας
  • 2 Ολοκλήρωση: η βάση της ευημερίας μας
  • 3 Τι σημαίνει ενοποίηση για τον εγκέφαλο;
  • 4 Εστιάστε την προσοχή σας και θα αλλάξετε τον εγκέφαλό σας
  • 5 Διαλογισμός και τα νέα νευρικά μονοπάτια

Διαπροσωπική Θεωρία Νευροβιολογίας

Αυτή η τεχνική δείχνει τη δυνατότητα να θεραπεύσει τα τραύματα του παρελθόντος με την τόνωση του εγκεφάλου με ισχυρή και θετική πειστικότητα. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα κράτη που κάποτε θεωρούνταν μη αναστρέψιμα μπορούν στην πραγματικότητα να μετατραπούν και να αντιστραφούν με έναν υγιή τρόπο. Επειδή ο εγκέφαλος αναπτύσσεται συνεχώς καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής μας, η πιθανή θεραπευτική ικανότητα του νου μας είναι σχεδόν απεριόριστη. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται σε ένα ευρύτατο τμήμα του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται στους τομείς της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης, της γονικής μέριμνας, των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και άλλων.

Αυτή η μέθοδος λειτουργεί με τη μελέτη της επίδρασης της θεραπείας στον εγκέφαλο και του πώς οι ψυχικοί μηχανισμοί επηρεάζονται άμεσα από τις ζωτικές μας εμπειρίες. Στο παρελθόν, οι ειδικοί πίστευαν ότι η νευρολογική ανάπτυξη σταμάτησε στην πρώιμη ενηλικίωση, αλλά με την πάροδο του χρόνου έχει αποδειχθεί ότι Η νευροπλαστικότητα, ο σχηματισμός νέων νευρώνων και οι νευρολογικές σχέσεις συνεχίζονται καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής. Αυτή η σχετικά νέα πληροφορία στηρίζει τη θεωρία του διαπροσωπική νευροβιολογία και προσφέρει στοιχεία για την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητά του. Με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι νευρολογικές σχέσεις επηρεάζουν το σώμα, το νου και το πνεύμα στο σύνολό του, οι θεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικότερα τους ασθενείς να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και να επανασυνδέσουν αυτούς τους δεσμούς για να επιτύχουν μια υγιέστερη εσωτερική ισορροπία.

Ένταξη: η βάση της ευημερίας μας

Ο Siegel εφαρμόζει τις αναδυόμενες αρχές αυτής της επαναστατικής προσέγγισης προωθήστε τη συμπόνια, την καλοσύνη, την ανθεκτικότητα και την ευημερία στην προσωπική μας ζωή, τις σχέσεις μας και την κοινωνία μας γενικά. Η βασική ιδέα της διαπροσωπικής νευροβιολογίας είναι η έννοια του "ολοκλήρωση", που συνεπάγεται τη σύνδεση των διαφόρων πτυχών ενός συστήματος, είτε υπάρχουν σε ένα άτομο είτε σε μια ομάδα ατόμων. Η ενσωμάτωση θεωρείται ο βασικός μηχανισμός της υγείας, καθώς προάγει έναν ευέλικτο τρόπο ύπαρξης και προσαρμοστικό που είναι γεμάτο ζωντάνια και δημιουργικότητα. Το τελικό αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης είναι αρμονία. Η απουσία ολοκλήρωσης οδηγεί σε χάος και ακαμψία. Αυτό το εύρημα μας επιτρέπει να ξανα-φανταστούμε την κατανόηση των ψυχικών διαταραχών και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε στους τομείς της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης και άλλων κλάδων, για να δημιουργήσουμε ένα πιο υγιές και πιο ολοκληρωμένο περιβάλλον για όλους.

Στο μυαλό ενός ατόμου, η ολοκλήρωση περιλαμβάνει τη σύνδεση ψυχικών διεργασιών αρχικά διαχωρισμένων μεταξύ τους, όπως η σκέψη με αίσθηση ή σωματική αίσθηση με λογική. Σε μια σχέση που υπονοεί ότι κάθε άτομο πρέπει να σέβεται τη δική του αυτονομία και τον διαφοροποιημένο εαυτό του, ενώ παράλληλα συνδέεται με άλλους χάρη στην Εμπάθεια επικοινωνία.

Τι σημαίνει ένταξη στον εγκέφαλο;

Για τον εγκέφαλο, η ενσωμάτωση σημαίνει ότι οι διαφορετικές περιοχές που χωρίζονται από τις μοναδικές λειτουργίες τους, στο κρανίο και σε όλο το σώμα, συνδέονται μεταξύ τους μέσω συναπτικών συνδέσεων. Αυτοί οι ολοκληρωμένοι σύνδεσμοι επιτρέπουν την εμφάνιση πιο σύνθετων λειτουργιών, όπως η διαίσθηση, η ενσυναίσθηση, η διαίσθηση και η ηθική. Αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης είναι η καλοσύνη, η ανθεκτικότητα και η υγεία. Οι όροι για αυτές τις τρεις μορφές ενσωμάτωσης είναι ένα συνεκτικό μυαλό, οι συσχετιστικές σχέσεις και ένας ολοκληρωμένος εγκέφαλος.

Εστιάστε την προσοχή σας και θα αλλάξετε τον εγκέφαλό σας

Αυτός ο τομέας νευροβιολογίας δεν είναι ένας ιδιαίτερος τομέας έρευνας αλλά μάλλον ένας ανοιχτός και εξελικτικός τρόπος γνώσης που προσκαλεί όλους τους τομείς των ακαδημαϊκών και ανακλαστικών εξερευνήσεων της πραγματικότητας σε μια συλλογική συζήτηση για τη φύση του νου, το σώμα, τον εγκέφαλο και τις σχέσεις μας μεταξύ μας και τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Αυτή η αναδυόμενη προσέγγιση μας επιτρέπει να διερευνήσουμε μια ολόκληρη σειρά ανθρώπινων προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης, της γονικής μέριμνας, της ηγεσίας της οργάνωσης, της παρέμβασης για την αλλαγή του κλίματος, της θρησκείας και του προβληματισμού. Γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η εστίαση της προσοχής αλλάζει τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου καθ 'όλη τη ζωή, ανοίγει νέες πόρτες για θεραπεία και ανάπτυξη σε ατομικό, οικογενειακό και κοινοτικό επίπεδο.

Διαλογισμός και τα νέα νευρικά μονοπάτια

Κλινικές δοκιμές έχουν δείξει αυτό οι θεραπευτικές δυνάμεις του διαλογισμού και της συνείδησης επηρεάζουν άμεσα το φυσικό μας σώμα και ταυτόχρονα σχετίζεται με τη δημιουργία νέων νευρωνικών οδών. Ο διαλογισμός αναγκάζει τους ανθρώπους να σιωπήσουν το μυαλό τους και να εισέλθουν στο σώμα τους για να αποκτήσουν μια αίσθηση συνείδησης. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι αναγνωρίζουν καλύτερα τις σκέψεις, τις ιδέες και τις συμπεριφορές που προηγουμένως ήταν κρυμμένες. Μέσω της σωστής τεχνικής, αυτές οι τεχνικές μπορούν να ενσωματωθούν στο μυαλό των ανθρώπων και να προωθήσουν την εσωτερική τους σοφία. Η διαπροσωπική νευροβιολογία δηλώνει ότι αυτά τα νέα πρότυπα έχουν φυσικό, φυσιολογικό και συναισθηματικό αποτέλεσμα ανεξάρτητα από την ηλικία κατά την οποία αρχίζουν. Με κάθε νέα ιδέα, στάση, συμπεριφορά ή γνώση που δημιουργεί το άτομο, θα κάνουν σωματικές αλλαγές και θα επηρεάσουν την κατασκευή του εγκεφάλου τους.

Για να μάθετε περισσότερα: Διαπροσωπική Νευροβιολογία: ένα ολοκληρωτικό εγχειρίδιο του νου