+
Εν συντομία

Ρωμαϊκή γυναίκα

Ρωμαϊκή γυναίκα

Κοιτάξτε αυτή τη ρωμαϊκή γυναίκα, δεν υπάρχει τίποτα περίεργο στο σχέδιο;

Λύση

Αυτή η εικόνα μπορεί να έχει διάφορες οπτικές γωνίες ή προοπτικές, εκτός από το ότι είναι αδύνατο.