+
Άρθρα

Κινούμενοι κύκλοι

Κινούμενοι κύκλοι

Κοιτάξτε τους 16 κύκλους, φαίνεται ότι κινούνται πραγματικά ...

Λύση

Είναι ένα οπτικό εφέ.