+
Εν συντομία

Μετρώντας αριθμούς

Μετρώντας αριθμούς

Τοποθετήστε ένα ψηφίο σε κάθε ένα από τα κορυφαία κουτιά που αντανακλά πόσες φορές εμφανίζεται ο αριθμός που ακολουθεί στα κουτάκια που βρίσκονται στην κορυφή.

Δηλαδή, στο πρώτο κουτί θα τοποθετήσουμε ένα ψηφίο που θα υποδεικνύει τον συνολικό αριθμό των μηδενικών που θα βρίσκονται στα κουτιά στην κορυφή, στο δεύτερο κουτί θα αναφέρουμε τον συνολικό αριθμό των και ούτω καθεξής.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Λύση

Εδώ είναι η λύση:

6 2 1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9