+
Λεπτομερέστερα

Μαζεύοντας μήλα

Μαζεύοντας μήλα

Εκατό μήλα τοποθετούνται σε ευθεία γραμμή σε απόσταση ενός μέτρου η μία από την άλλη (μετρώντας από το κέντρο του μπλοκ). Στην ίδια απόσταση από το πρώτο μπλοκ και στην ίδια ευθεία, υπάρχει ένα καλάθι.

Ποια θα είναι η απόσταση που διανύουμε αν συγκεντρωθούν όλα τα μήλα μία φορά και τα βγούμε ένα προς ένα στο καλάθι που παραμένει ακίνητο;

Λύση

Πρέπει να μετακινήσετε μέχρι να φτάσετε σε κάθε μπλοκ και να επιστρέψετε στο καλάθι, έτσι ώστε ο αριθμός των μετρητών που περπατά θα είναι ίσος με το διπλάσιο του αθροίσματος των πρώτων εκατό αριθμών (από 1 έως 100) που είναι 10,100 μέτρα που είναι περισσότερο από 10 χιλιόμετρα. Είναι μια πολύ κουραστική μέθοδος συλλογής μήλων.