+
Σχόλια

Ανακατασκευάστε το σχήμα

Ανακατασκευάστε το σχήμα

Στην εικόνα στα δεξιά μπορείτε να δείτε το σχήμα που επιτυγχάνεται από την απεικόνιση που φαίνεται. Είναι ένας κύβος.

Θα μπορούσατε να βρείτε ποια μορφή σχηματίζεται με την ακόλουθη διακοπή;

Λύση

Είναι ένα τετράεδρο:

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το γεωμετρικό σχήμα στην Wikipedia.